Partijkeuring

Voorafgaand aan het toepassen van grond of baggerspecie dient een onderzoek naar de kwaliteit ofwel een partijkeuring te worden verricht. Partijkeuringen dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de daarin opgenomen beoordelingsrichtlijnen (BRL SIKB 1000).
 
Bij partijkeuringen gaat het om onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van zowel een partij grond die in een depot ligt als voor een partij grond die vrijkomt bij werkzaamheden (in situ). De keuring heeft betrekking op de gehele partij grond die men wil hergebruiken.

Het onderzoek 
MANN voert voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een historisch vooronderzoek uit naar de herkomst en mogelijke kwaliteit van de partij grond. Na bemonstering door een BRL SIKB 1000, protocol 1001 gecertificeerde veldmedewerker, worden de monsters naar het geaccrediteerde externe laboratorium gebracht. Van de onderzoeksresultaten wordt een heldere rapportage opgesteld waarin het historisch vooronderzoek, de onderzoeksopzet, een beschrijving van de veldwerkzaamheden en analyses en de toetsingsresultaten worden beschreven.

De analyseresultaten worden vervolgens getoetst aan de normen en eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en op basis van de resultaten als volgt geclassificeerd:
 
  • kwaliteitsklasse altijd toepasbaar;
  • kwaliteitsklasse wonen;
  • kwaliteitsklasse industrie;
  • kwaliteitsklasse niet toepasbaar (afvoer naar erkende verwerker of stort) 
Van de onderzoeksresultaten wordt een heldere rapportage opgesteld waarin het historisch vooronderzoek, de onderzoeksopzet, een beschrijving van de veldwerkzaamheden en analyses en de toetsingsresultaten worden beschreven.